باغ و تالار عروسی

باغ و تالار عروسی

از آنجایی که همواره نزدیک بودن و زیبا بودن و امنیت داشتن باغ در اولویت عروس و داماد می باشد ، تشریفات مجالس آن دو با معرفی زیباترین باغ و تالار های پذیرایی به یاری می رساند.