لباس عروس


انتخاب لباس عروس مهم ترين و هيجان انگيزترين قسمت برگزاری مراسم عروسی است.

هر عروس با توجه به تناسب قد و قامت خود و سليقه و فرهنگ خانوادگی طرح متفاوتی را می پسندد.

تشریفات مجالس آن دو با همکاری مزون های معروف و معتبر تهران و شهرستان ها بهترین گزینه ها را برای انتخاب لباس عروس به شما پيشنهاد می دهد