منوهای غذایی

انواع منوی غذا ی تشریفات مجالس آن دو

 منوی شماره ۱                       منوی شماره ۲

منوی شماره ۳                       منوی شماره ۴

برای سهولت در امر انتخاب منوی غذا ها توسط شما عزیزان، گروه تشریفات عروسی و خدمات مجالس آن دو لیست منوی غذا ها را به صورت جداگانه در سایت قرار داده و قیمت آن ها را در زیر هر لیست درج نموده است. خدمات مجالس عروسی آن دو منو ها را تقسیم بندی کرده و در لیست هر منو مواردی از قبیل گل آرایی ، شمع آرایی ، سفره عقد ، تزیین دیزاین ورودی و … را نیز ذکر کرده که شما عزیزان با توجه به سلیقه خود و مقایسه لیست منوی غذا ها و قیمت آن ها می توانید آنها را با هم مقایسه کرده و منوی غذای مناسب را انتخاب نمایید.

منوی غذا تشریفات مجالس آن دو