منوی شماره 6

منوی شماره 1

منوی شماره 2

منوی شماره 3

منوی شماره 4

منوی شماره 5

منوی شماره 7

غذا ها : شیرین پلو بامرغ – باقلا پلو با گوشت برّه – فسنجان – ته چین – بیف استراگانف – زبان – ژیگو –  مرغ بریان – ماهی شیر – جوجه چینی – میگو –  برّه سلطنتی هر 100 نفر یک رأس – اردورسبزیجات – جوجه 50% – قفقازی 50% – کباب برّه 50% – کوبیده 50%
سالادها : فصل – اندونزی – الویه – ماست و خیار – بورانی – سالاد شیرازی
دسرها : 5 نوع – قنادی ( بی بی )
نوشیدنی ها : نوشابه قوطی در 5 طعم
پذیرایی : آب میوه طبیعی 4 نوع – آب معدنی نیم لیتری
ظروف : VIP
میهماندار : هر 10 نفر میهمان یک میزبان متحدالشّکل مجهّز به بی سیم
گل آرایی : جایگاه کریستالی- 10عددپایه کریستالی باشمع وگل- میزپذیرایی میهمان
میوه : میوه های فصل هر نفر 1 کیلو
کیک : سه طبقه با گل – قنادی ( بی بی )
شیرینی : هر نفر 100 گرم تر یا خشک – قنادی ( بی بی )
شمع آرایی : میز پذیرایی میهمان – میز شام – ورودی
دیزاین ورودی : رِد کارپِت – شمع آرایی
دیزاین میز شام : نور و حریر دور میز شام