محل برگزاری مراسم عروسی در باغ تالار

محل برگزاری مراسم عروسی در باغ تالار نور پردازی و شمع آرایی پیست رقص باغ عروسی تالار عروسی