تشریفات آن دو تشریفات مجالس خدمات مجالس عروسی کیترینگ سفره عقد و نامزدی ارائه خدمات عروسی و کترینگ مراسم سالگرد ازدواج سفره عقد فینگر فود گل آرایی شمع آرایی ۶

سرو فینگر فود سرد و گرم و اوردور در طول مراسم عروسی کیترینگ تشریفات مجالس و خدمات مجالس عقد و عروسی آن دو ,سفره عقد, گل و شمع آرایی , باغ و ویلا andocaterig